โครงการปั้นเศรษฐี 6 เดือนแสน, 18 เดือนล้าน, 3 ปีเกษียณ.

เศรษฐีชุดนอน